MOKYMAI

Organizuojame konferencijas, stažuotes, kursus ir seminarus mokytojams, dėstytojams, studentams, vykdome pilietinius projektus, siūlome praktikas jauniesiems lyderiams.

KONSULTACIJOS

Konsultuojame tyrimų, projektų, el. publikacijų ir metodinių priemonių rengimo klausimais, nuolat dalyvaujame tiriamuosiuose projektuose ir rengiame metodines priemones.

SOCIALINĖS PASLAUGOS

Teikiame kompleksinę socialinę pagalbą vaikui ir šeimai, skatiname vaikų pozityviąją socializaciją, organizuojame laisvalaikio užimtumą, vykdome ankstyvąją prevenciją.